VÝUKA ZAJIŠŤOVANÁ ODDĚLENÍM MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A SPOLUPRACOVNÍKY (in Czech only)

 

ZIMNÍ SEMESTR 2017/2018:


POKROČILÉ BIOCHEMICKÉ A BIOTECHNOLOGICKÉ METODY (charakteristika předmětu - portál UP, KBC/BAM) - garant Ondřej Plíhal (program)
TEZE PŘEDNÁŠEK (PDF): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


LABORATORNÍ TECHNIKA (charakteristika předmětu -  portál UP, KBC/LABT) - garant Petr Galuszka, vyučující - Tomáš Hluska, Edita Holásková, Kristýna Hromadová, Filip Kokáš, Karolína Kubiasová, Josef Vrabka, Michaela Hradilová
Skripta návodů do cvičení z laboratorní techniky


DIPLOMOVÁ PRÁCE 3 (charakteristika předmětu -  portál UP, KBC/DPR3) - garant Petr Galuszka


ZÁKLADY MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE (charakteristika předmětu -  portál UP, KBC/MBIOZ) - vyučující Mária Majeská Čudejková, Petr Galuszka
TEZE PŘEDNÁŠEK (PDF): Struktura a replikace, Transkripce, Proteosyntéza, Metody 1, Metody 2, Metody 3


MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE (charakteristika předmětu - portál UP, KBC/MBIOG) - vyučující Ivo Frébort
Realizováno v rámci projektu BIO-TECHNO (program)
TEZE PŘEDNÁŠEK (PDF): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


APLIKACE MIKROORGANISMŮ V BIOTECHNOLOGII (charakteristika předmětu - portál UP, CRH/AMB) - přednášející Véronique Bergougnoux-Fojtík (garant), Petr Galuszka, Lenka Dzurová, David Zalabák  
TEZE PŘEDNÁŠEK (PDF): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


CVIČENÍ Z MIKROBIÁLNÍ BIOTECHNOLOGIE (charakteristika předmětu -  portál UP, KBC/MBTCV) - vyučující Lenka Dzurová (garant), Jitka Frébortová (garant)


 

 

LETNÍ SEMESTR 2017/2018:


LETNÍ BIOTECHNOLOGICKÝ PROJEKT (charakteristika předmětu - portál UP, KBC/LBP1; KBC/LBP2)


STRUKTURA A FUNKCE BIOMAKROMOLEKUL (charakteristika předmětu - portál UP, KBC/BPOL) - vyučující Ivo Frébort (program)
TEZE PŘEDNÁŠEK (PDF): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.


CVIČENÍ Z MIKROBIOLOGIE (charakteristika předmětu - portál UP, KBC/MBC) - vyučující Lenka Dzurová (garant), Petra Hloušková, Ivona Kubalová 
Materiály k výuce, Tabulka k úloze 2, Rozpis úloh 2018, Pravidla bodového hodnocení


CVIČENÍ Z MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE (charakteristika předmětu- portál UP, KBC/MBIO) - garant Petr Galuszka, vyučující David Zalabák
Materiály k výuce, Doplněk ke skriptům - nové úlohy


KLONOVÁNÍ A GENOVÉ INŽENÝRSTVÍ (charakteristika předmětu - portál UP, KBC/CGI) - vyučující Petr Galuszka, Véronique Bergougnoux-Fojtík
TEZE PŘEDNÁŠEK (PDF): I. Úvod do klonování a genového inženýrství; IIa. Kvantifikace změn genové exprese; IIb. PCR techniky; III. Mutageneze in vitro; IV. Transgenoze rostlin; V. Genové čipy; VI. Transgenoze a klonování živočichů; VII. Genové terapie; VIII. Expresní systémy.


DIPLOMOVÁ PRÁCE 2 (charakteristika předmětu - portál UP, KBC/DPR2) - garant Lenka Luhová, vyučující Petr Galuszka